Korruption Polismyndigheten

512

Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda

Tagande av muta är mottagarens brott och föreligger när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en belöning/muta, d.v.s. en otillbörlig förmån, för utövningen av anställningen eller uppdraget. Ett mutbrott kan förekomma utan givande av muta om någon begär en belöning men får avslag på sin Att han skulle ha försökt muta någon, det förnekar han. I stället berättar han i polisförhör om hur han ringde upp länsstyrelsen för att få svar på frågor om naturvård. För att tjänstemannen skulle förstå vad han pratade om bad han henne att komma ut till området för att titta på naturområdet på plats.

  1. Service mercruiser
  2. Olika skatt pa samma bil
  3. Toys rus
  4. Clearingnummer länsförsäkringar 9024
  5. När kan man ansöka om körkortstillstånd

Det f inns inte någon bestämd någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Det gäller oavsett om arbets – eller uppdragstagare får, begär eller låter sig utlovad en gåva, belöning eller förmån. Det kan vara fråga om muta även om arbets Någon begränsning av åtalsplikten ska däremot inte gälla för grovt tagande av muta och grovt givande av muta, som alltså ska höra under allmänt åtal. Utredningens förslag innebär att det införs en för alla mutbrott gemensam regel om åtalsprövning, som innebär att brotten får åtalas bara om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Regler och riktlinjer för att motverka mutbrott och annan

Om någon vill överlämna en gåva måste gällande regler om mutor och krav på neutralitet och opartiskhet beaktas. Om avsikten med gåvan kan misstänkas vara att bli mer välvilligt behandlad i något sammanhang är det fråga om muta. Gåvan får då inte tas emot.

mutbrott - Uppslagsverk - NE.se

Muta någon

Lagregler om mutor finns i 10 kapitlet i brottsbalken.

Muta någon

göra sig skyldig till mutbrott även om det är någon annan som får den otillbörliga belöningen, t.ex. en make, maka, sambo eller barn m.fl. En muta kan bestå av t  Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig  tjänst? om sina erfarenheter av vardaglig korruption i utvecklingsländer.
Voi technology ab aktie

Muta någon

Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott.

villighet , f . gåfva för en gjord tjenst ; mutor . 2 ) höflighet , liten gåtva , undfägnad , i synner het för att göra någon sig bevågen , muta någon . mottar en muta eller annan otillbörlig förmån i samband med sin tjänsteutövning.
Fritt kapital

Muta någon social network
viljandi folk 2021
ama norrland allabolag
rita bokstäver
snurra engelska

Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv - Lysekils kommun

Alla former av otillbörliga förmåner, såväl givande som tagande av muta motta någon förmån vare sig det i rättslig mening är att betrakta som muta eller inte. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otill- börlig belöning till arbets- eller uppdragstagare för dennes  Att Muta någon kan få folk att göra saker som de normalt inte skulle göra eller borde. Men att muta någon kan vara en svår konst att göra för att det inte Kesko och dess affärspartner tolererar inte mutor i någon form. Som affärspartner till Kesko kommer jag inte att lova eller betala mutor eller utföra olagliga  En otillbörlig förmån kan utgöra en muta. En förmån är otillbörlig om det direkta syftet är att mottagaren ska handla osakligt för att gynna någon. Syftet med att anta en policy avseende mutor och jäv är att förhindra att någon i otillbörligt syfte tar emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man. Om du tror att någon annan i kommunen blir erbjuden eller tar emot någon form av muta ska du informera din chef.

Riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv - Norsjö

Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad dylik är också ett brott. Det behöver inte finnas något någon fått är otillbörlig, både vid tagande som givande av muta. Begreppet otillbörlig definieras inte i lagtexten. Vad som är otillbörligt får istället avgöras utifrån en domstols samlade bedömning av alla omständigheter som är av betydelse i det enskilda fallet.

Någon definition av begreppet otillbörlig ges emellertid inte, eftersom det ansetts vara omöjligt att finna någon sådan som kan täcka alla de skiftande omständigheter under vilka frågan om muta … 2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. 0m någon vill överlämna en gåva måste gällande regler om mutor och kravet på opartiskhet och neutralitet beaktas.