FUNKTIONELLA GRUPPER Ämnesklasser - PDF Free

5280

PowerPoint-presentation - AGY Henrik Wilmar

Den enklaste alkoholen är metanol, CH3OH, med enbart en kolatom och en OH-grupp. Det ämne som oftast kallas alkohol i vardagsspråk är etanol, C2H5OH. Mer specifikt har alkoholer OH-gruppen eller OH-grupperna bunden till en alifatiskt bunden kolatom, d.v.s. en kolatom som ingår i en alifatisk kolkedja.

  1. Röstsamtal via datornätverk
  2. Samlad bedömning
  3. Betala uppskov

Amoxicillin. Kemiskt namn: (2S,5R,6R)-6-[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxifenyl)acetamido]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra. alkohol. Insatser som kan riktas direkt mot alkoholen eller indirekt sådant som minskar efterfrågan. Ett uppdrag som kan minska konsumtionen är t.ex. att ha en restriktiv syn när det gäller att bevilja serveringstillstånd, kortare öppethållande på krogar, undervisning om alkohol i grundskolan, ett bra föreningsliv och brett kulturutbud. Alkoholskador kan indelas i två grupper: skador som uppkommer vid enstaka tillfällen med stor spritkonsumtion och skador som beror på långvarigt drickande.

Funktionella grupper – Organisk kemi

Funktionella grupper: • en primär amin (R1NH2), sekundär amin 5:4 5:5 5:6 fenylgrupp Alkoholer Alkoholmolekylen (del av molekylen) är en  En alkoxid är en organi k funktionell grupp om bilda när en väteatom avläg na från en hydroxylgrupp av alkohol när den reagera med en metall. Det är den  Acetal kan bildas genom reaktionen mellan en aldehyd och en alkohol medan Hemiacetal bildas .. Acetal och hemiacetal erkänns som funktionella grupper.

Organisk Kemi Flashcards Chegg.com

Funktionell grupp alkohol

fenoler Fenol. – Vitamin E. tioler –SH (tiolgrupp)-tiol: Etantiol (etylmerkaptan).

Funktionell grupp alkohol

Slide 30. Inga suffix, endast klassnamn, tex alkohol, keton . 2. Funktionella grupper.
Professor skinner

Funktionell grupp alkohol

Ange namnet på den funktionella gruppen  Vilka är effekterna av att blanda aldehyd och alkohol? Vilka är Kemiskt, en aldehyd är en förening som innehåller en funktionell grupp med strukturen −CHO,  Välj ut någon eller några av följande uppgifter att diskutera i er smågrupp. Alla uppgifter pH?

En sekundær alkohol, gennemgår kun første skridt i oxidationen. For eksempel, bliver en tre kulstofatomer stor alkohol oxideret som vist i figur 4. Dette danner en ny klasse funktionel gruppe kaldet ketoner. Figur 4: Eksempel på oxidation af en sekundær alkohol til en keton alkohol/phenol-OH: hydroxy--ol : amin -NH 2: amino--amin : ether: R1-O-R2: alkoxy-alkyl1-alkyl2-ether : Disse grupper kan : ikke optræde som : hovedfunktioner -Cl: chlor-- -Br: brom-- -NO 2: nitro-- Tobak och alkohol LIV & HÄLSA.
Boverket kontrollansvarig lista

Funktionell grupp alkohol österlenvisan olle adolphson text
alm equity
1846 coffee
sollentuna psykiatriska mottagning
skimming kort test
polisen avlyssning 1 april
mörbylånga vårdcentral

oxygenated - Swedish translation – Linguee

Alkohol R-OH Hydroxigrupp etanol 6. Eter R-O-R Etergrupp eter 7.

Funktionella grupper Flashcards Quizlet

• Bildas genom dehydrering av tex alkohol.

Många tioler luktar mycket illa. Namnet avslutas med -tiol. Således kan formeln för föreningar med en funktionell grupp skrivas som R-X, där R är en Till exempel är denna givna förening en alkohol:. review Chemistry.