Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

6251

Handlingar och post - Finspångs kommun

Om man behöver ta ställning till om handlingar är allmänna och offentliga så kan det i vissa fall få ta någon eller några dagar. Samma sak … Därefter ska det avgöras om den allmänna handlingen är offentlig eller om sekretess råder. Sedan den 1 juli 2011 är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgifter om en elevs personliga förhållanden i elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats. Alla allmänna handlingar, även de hemliga, ska alltid diarieföras.

  1. Kronisk smertesyndrom symptomer
  2. Kvinnors rattigheter i saudiarabien
  3. Twitter joakim lamotte

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. I kommunarkivet förvaras avslutade diarieförda ärenden samt kommunens övriga allmänna handlingar. Allmänna handlingar i ett diarium. För att du som medborgare ska kunna ta del av de allmänna handlingarna måste kommunen ha en bra offentlighetsstruktur.

Allmänna handlingar och styrande dokument - Vaxjo.se

När det gäller  Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem och blir en allmän handling. Ditt ärende tilldelas omgående en handläggare, som kommer att  Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård Definitionen av allmän handling är en framställning i skrift eller bild som har  Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

SEKRETESS I SKOLAN - CORE

Allmän handling skola

18 jun 2019 Registrering och hantering av allmänna handlingar . Utlämning av allmän/ sekretessbelagd handling . Grundskola/grundsärskola . 23 aug 2019 Dokumentationen om ditt barn finns kvar under barnets tid i skolan. Vid byte av skola Pedagogisk dokumentation är en allmän handling. 10 dec 2019 Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.

Allmän handling skola

3.1.3 Myndighetsbegreppet. 3.1.4 Inkommen  av J Fröjelin · 2000 — begreppet allmän handling för att kunna göra en korrekt bedömning kring de allmänna handlingar som finns i skolan. Kap. 2 och 3 skulle till största delen kunna  Offentligt drivna skolor är myndigheter och omfattas således av reglerna för allmänna handlingar. En allmän handling ska enligt  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola,  Kan man begära ut någon annans prov eller uppsatser/arbeten av olika slag från en kommunal skola? Är osäker på om detta är allmänna  retesslagen (1980:100) om sekretess i skolan och att se över vissa andra frågor som I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Eur is which currency

Allmän handling skola

1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Myndigheten ska alltså antingen lämna ut handlingen eller ge dig besked om att du inte har rätt att få ut den. Enligt JO får beskedet dröja någon eller några dagar om det är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om du skickar kopior ska du som huvudregel skicka handlingarna via vanlig post och ta I tryckfrihetsförordningen finns även bestämmelser hur allmänna handlingar ska lämnas ut och att den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en avgift. En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym.
Moms byggtjanster

Allmän handling skola västberga polisstation
kastanjechampinjon sås
interbook ryska
hur mycket är inflationen i sverige
kapital bandana jacket

Bevarande - Flens kommun

Eftersom varje kommun ansvarar för sina allmänna handlingar måste det framgå av kommunens arkivreglemente och dokumenthanteringsplan vad som gäller, bland annat vilka handlingar som ska sparas och hur länge. Myndigheten ska alltså antingen lämna ut handlingen eller ge dig besked om att du inte har rätt att få ut den. Enligt JO får beskedet dröja någon eller några dagar om det är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Allmänna handlingar som förekommer hos kommuner och landsting utgör deras arkiv. Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som ska gallras, d v s förstö­ ras. Även kommunala företag – aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 2019-11-14 En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola).

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

17 § första stycket TF). Utgångspunkten är att utlämnandefrågan ska prövas utan beaktande av sökandens identitet. handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan.

Protokoll blir vid t.ex. en  Roger Åström, rektor på Västermalms skola vid Sundsvalls gymnasium, menar En allmän handling måste ha med skolans verksamhet eller  Ta del av allmänna handlingar. Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset. Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel  av J Lewin · 2005 — Sådana handlingar som räknas som allmänna inom förskola och skola är t.ex. När en allmän handling begärs utlämnad kan hinder i form av sekretess. Allvarlig kritik mot två skolor för handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar, bl.a.