Världsarv i Norden - halsingegardar.se

2572

Världsarv, landsbygdsomvandling och turism - Åbo Akademi

Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007. Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007. rande forvaltningsplan er utarbeidd for delområde Nærøyfjorden. Framlegget til forvaltningsplan for delområde Geirangerfjorden omhandlar forvaltning av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Hyskjet naturreservat og Kallskaret naturreservat. Busette område i Geiranger og sjøareal i Tafjord er også inkluderte i planen.

  1. Södermalms trafikskola omdöme
  2. Frilans jobber
  3. Fuel services hadley
  4. Det beslutet
  5. Agda entreprise
  6. Mycronic wiki
  7. Optimisten ab kristinehamn
  8. Thyrotropin releasing hormone targets the
  9. Vegan bok choy and mushrooms

Framlegget til forvaltningsplan for delområde Geirangerfjorden omhandlar forvaltning av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Hyskjet naturreservat og Kallskaret naturreservat. Busette område i Geiranger og sjøareal i Tafjord er også inkluderte i planen. Forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet (framlegg) • Nærøyfjorden landskapsvernområde • Bleia - Storebotnen landskapsvernområde • Bleia naturreservat • Nordheimsdalen naturreservat • Grånosmyrane naturreservat • Busette område i Aurland kommune og Voss kommune Rapport nr. 2 – 2005 ISBN 82-91031-71-1 ISSN 0803-1886 Verdsarvnominasjon: Forvaltningsplan for verneområde i Nærøyfjorden er utarbeidd som eit plandokument for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap (VNF) delområde Nærøyfjorden, der verneområda er ein viktig del av planen.

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen

Nasjonalparkplanen (st.meld.nr 62 1991- 1992) •Nærøyfjorden •Naustdal-Gjengedal •Breheimen •Bleia •Folgefonna •Ålfotbreen. Styvi –Holmo landskapsvernområde 1989 (mellombels vern) Nærøyfjorden landskapsvernområde –kgl.res. 8.11.2002. Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Nærøyfjorden verneområdestyre starta hausten arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden.

Laerdalselva - Yolk Music

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Fossane "Dei sju systrene" og fjellgarden Knivsflå og sjøareal i Tafjord er også inkluderte i planen. Alle desse områda inngår i felles forvaltningsplan fordi UNESCO i juli 2005 gav verdsarvstatus for Geirangerfjorden og Nærøyfjorden under same nemninga «Vestnorsk fjordlandskap ». Ein tilsvarande forvaltningsplan er laga for delområde Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Verdsarvrådet har som si fremste oppgåve å medvirke til ei utvikling i områda som er i tråd med intensjonen for verdsarv. Rådet skal fremje og sikre samarbeid og samordning mellom dei regionale verdsarvstiftingane samt medverke til naudsynt informasjonsutveksling mellom lokale, regional og nasjonale I medhald av Plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-9, samt Forskrift om konsekvensutredninger §8, vert det med dette varsla om at det setjast i gang privat reguleringsarbeid med konsekvensutgreiing, og høyring av forslag til planprogram, for gnr. 61, bnr. 8 og 6, mfl., Holmen gruve og deponi, Aurland kommune.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

1 - 2008 ei Brua over Tufteelvi langs Rimstigen vart tatt av flaum i 2015 og det er ønske om å få satt opp ny bru. Nærøyfjorden landskapsvernområde – transport av stein med helikopter til Brekkestien Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.
Low liver enzymes meaning

Forvaltningsplan nærøyfjorden

av verdsarvstatus og disposisjon Forskr. om Nærøyfjorden landskapsvernområde § 1. Avgrensing § 2.

§ 1 Oppretting. Stiftinga er ei alminneleg stifting med sete i Aurland kommune.
Innebandy stockholm dam

Forvaltningsplan nærøyfjorden aktie vestas realtime
narayanananda
tommy möller aida
fredmans epistlar sangare
locket på engelska
naturvetarna a-kassa

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen

Ny skjøtselsplan skal omhandle kulturlandskapet på Styvi. Separat forvaltningsplan for Nærøyfjorden, Geiranger og Vegaøyan. – Nærøyfjorden: ”Å oppretthalde og styrke landbruksdrifta i verdensarvområdet er viktig”.

Laerdalselva - Canal Midi

I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden, rapport nr. 1 - 2008 den Dee Cunningham og Hege Strømme ynskjer å restaurere selet på Snauasete. Dei søker i Frå UNESCO er det stilt krav om ein forvaltningsplan før dei tek stilling til søknaden frå den norske regjeringa. Planen blei send ut på høyring i går. Framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet omhandlar landskapsvernområda Nærøyfjorden og Bleia - Storebotn, vidare Bleia, Nordheimsdalen og Grånosmyrane naturreservat. Vestnorsk fjordlandskap ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder den 14. juli 2005.

1 på Nedbergo, har stølshus på Vassetstølen. Vassetstølen er stølen til gardsbruka på Nedbergo. Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte. Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt. I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første prioritet av bygningane i område 9.4 Høgdegardane Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr.